Turisme de Barcelona atorgarà el segell Safe Travels de la World Travel &Tourism Council a les empreses i entitats turístiques locals

30 d' abril de 2021

Per turismesostenible

Turisme de Barcelona, com a entitat gestora del segell de seguretat i salut de la WTTC, s’encarregarà de concedir el segell entre les empreses del sector

El nou segell reconeix a nivell internacional protocols normalitzats de mesures de prevenció i seguretat contra la Covid-19 dictaminats per la OMS

L’acció vol enviar un missatge de seguretat i confiança a nivell internacional per a les empreses del sector turístic