Gestió cultural des d’una mirada sostenible

18 d' abril de 2024

Bones Pràctiques

Gestió cultural des d’una mirada sostenible

Fer arribar la cultura a cada cop més col·lectius. Aquest és el lema amb què treballa Trencadís, una empresa que, des de Sant Joan Despí, es dedica a fer valdre expressions artístiques i històriques diverses, des de patrimoni a tradició, fent activitats i tallers per a tota mena de persones.

Exposicions, visites didàctiques, itineraris guiats... Aquestes són algunes de les iniciatives que posa en marxa Trencadís. Sempre partint d’una investigació rigorosa, fan primer una recerca del tema a tractar i, després, donen suport a la creació de nous projectes que reivindiquin el patrimoni històric, artístic i cultural.

Amb l’objectiu d’acostar el coneixement a tothom, l’elaboració dels continguts té en compte sempre els interessos i les particularitats de diferents col·lectius. Així, des de Trencadís, s’esforcen perquè les seves activitats estiguin adaptades per les persones amb dificultats visuals.

Procuren, per exemple, que les seves visites incloguin activitats que permetin fer servir el sentit del tacte, una manera inclusiva de descobrir el patrimoni diferent que pot aportar molt a determinades persones.

Aquesta aposta per la responsabilitat social la duen a terme adaptant els recursos de què disposen, filant molt prim amb el disseny de les seves activitats. Aquesta tasca no sempre és fàcil, però és possible si es posa voluntat de facilitar l’arribada del coneixement a tothom.

El punt de vista de respecte per l’entorn

En la seva missió per promocionar el patrimoni cultural, Trencadís procura també incloure una perspectiva ambiental en totes les seves activitats. Així, si treballen el modernisme, es mostra el trencadís com una tècnica de reciclatge basada en el reaprofitament dels recursos disponibles.

O si aborden la temàtica de les masies, ensenyen com aquestes explotacions agrícoles tradicionals eren una manera de mantenir lligams estrets amb l’entorn; una connexió que, avui en dia, s’ha perdut en gran part.

Al mateix temps, Trencadís, explora sempre com l’entorn ha sigut el responsable també de modelar la cultura i, ambdós, han mantingut vincles molt estrets. És el cas de l’itinerari que duen a terme al riu Llobregat, on no només es mostra el seu aspecte ambiental, sinó que s’endinsa als visitants en la relació que, al llarg dels segles, han mantingut els humans i l’aigua.

En tot aquest procés d’incorporació de la gestió responsable, Biosphere ha resultat d’una gran utilitat. Des que Trencadís s’ha certificat, ha començat a mirar les seves pràctiques amb uns altres ulls.

Ja no es tracta de fer el que poden, sinó d’una implementació més sistemàtica i ordenada. Hi té molt a veure l’orientació que reben per part del segell mitjançant formacions,una ajuda que facilita que duguin a terme una gestió cultural inclusiva i, sempre, des de la sostenibilitat.

Articles relacionats