Fent valdre la pagesia de les zones urbanes

12 d' abril de 2024

Bones Pràctiques

Fent valdre la pagesia de les zones urbanes

El Parc Agrari del Baix Llobregat és l’entorn on la Fundació SIGEA de Viladecans crea consciència sobre el territori i les persones que hi treballen, ajudant a mantenir la seva feina.

Seguint els valors d’estimar la natura i protegir el medi ambient, l’entitat se centra a promoure itineraris i tallers al voltant de les activitats agràries i ha aconseguit convertir aquesta zona en un focus de sensibilització ecològica.

Els eixos de les seves accions són programes d'educació ambiental i projectes de custòdia del territori, tot i que realitzen també serveis de protecció i condicionament ambiental.

Es tracta de serveis que visibilitzen l’activitat agrícola i permeten el seu desenvolupament sostenible.

Una immersió al camp

La seva activitat estrella són les passejades pels espais agroambientals; sigui a cavall o a peu. Així, combinant natura, ciència i ecologia, els visitants adquireixen nous coneixements mentre gaudeixen d’una estada amena.

Aquests itineraris de natura i de descoberta de patrimoni local, tenen una petjada ecològica mínima i permeten que els recursos naturals i culturals del territori es conservin per poder seguir sent utilitzats en el futur, i continuïn reportant beneficis a la població. És una experiència que, a més a més d’educar, contribueix a la promoció turística local i comarcal.

I és que també difonen les possibilitats que tenen al voltant per a complementar les visites. D’aquesta manera donen a conèixer les propostes turístiques, gastronòmiques, comercials i d’hoteleria tant del mateix municipi on fan la visita com de les poblacions veïnes. Fins i tot fan festes a pagès i promouen dels mercats de la zona.

D’altra banda, des de la Fundació SIGEA, han implantat la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus que generen i duen a terme també tallers d’economia circular, de reutilització i reciclatge de residus.

Pel que fa a la inclusió social i ocupació, a través del centre de Promoció Econòmica de Viladecans de Can Calderon participen en diferents programes per a facilitar pràctiques en la formació de persones aturades.

La Fundació SIGEA és un exemple de com una activitat tan propera com una passejada a pagès, pot reportar una enorme varietat de beneficis per la sostenibilitat.

Articles relacionats