Calipolis: l’hotel que treballa per a un món millor

28 de febrer de 2024

Bones Pràctiques

Calipolis: l’hotel que treballa per a un món millor

L’Hotel Calipolis de Sitges és un establiment ben particular, ja que destina la meitat dels seus beneficis a projectes socials. Una rara avis dins del sector que s’explica per la seva vinculació amb la Fundació Roviralta, entitat dedicada a impulsar el desenvolupament dels sectors més vulnerables mitjançant projectes d’inclusió laboral, formatius i molts d’altres.

Es tracta d’un cas únic a l’Estat, més propi d’una organització no governamental que no d’un hotel, que posa en marxa tota mena d’iniciatives: des de la construcció de pous a l’Àfrica per facilitar l’accés a l’aigua de les comunitats rurals, a la implementació d’aules d’informàtica al Perú per impulsar la digitalització dels nens i nenes de barris més desafavorits.

Aquests programes d’ajuda no només es duen a terme arreu del món, sinó que es posen en pràctica directament al mateix hotel. Per exemple, disposen d’un servei de bugaderia gestionat per Càritas format per una plantilla de treballadors i treballadores provinents de la inserció social: ex-presos i d’altres perfils vulnerables amb dificultats per trobar un lloc de feina.

La seva vocació altruista s’aprecia també en els seus lligams amb el poble de Sitges. Així, els responsables de l’hotel estan sempre disposats a cedir les seves instal·lacions gratuïtament a les entitats que necessitin un espai per a les reunions.

Una millora diària gràcies al segell Biosphere

En aquest context de participació habitual en iniciatives socials, la incorporació del segell Biosphere ha suposat un salt de qualitat per l’hotel que li ha permès sistematitzar un bon nombre de millores en l’àmbit de la sostenibilitat.

Tot i que prèviament l’establiment ja s’esforçava per complir determinats paràmetres de qualitat, l’adhesió a la nova certificació n’ha incrementat l’exigència. Es tracta d’indicadors que poden no ser fàcils de complir i  que, amb el suport de Biosphere, han pogut anar sent integrats per l’hotel.  

I és que, en certa manera, l’obtenció del segell obliga els associats a fer millor les coses i a donar voltes sobre certs processos per mirar d’optimitzar-ne l’eficiència. És el cas dels recursos hídrics que, al  Calipolis, han esdevingut km 0 des de l’any 2021 i s’obtenen de la mateixa xarxa, on l’aigua es filtra i s’inclou en ampolles destinades al consum dels hostes. Això sense deixar de banda als clients que prefereixen consumir determinades marques, a qui s’ofereix una carta d’aigües.

Biosphere també els ha ajudat a impulsar la recollida selectiva en multitud d’activitats de l’hotel: cartó i paper en l’àmbit administratiu i també vidre, oli usat de la fregidora o alumini de les càpsules Nespresso en l’àrea de restauració.

D’altra banda, el segell també ha suposat un impuls per a la conscienciació dels clients, molt necessària en la comunitat hotelera, on la seva participació pot fer més efectives les pràctiques de sostenibilitat.

És el cas de la freqüència de la renovació de les tovalloles per al bany, activitat on l’establiment dona indicacions perquè els hostes la deixin penjada en un determinat punt quan en necessitin una de nova. Ara, gràcies a la sensibilització més gran dels visitants, aquests canvis ja no se sol·liciten cada dia, sinó que poden allargar-se fins a gairebé una setmana. Això alleugereix la càrrega de la bugaderia i, com a conseqüència, suposa un estalvi remarcable d’aigua.

En definitiva, per un hotel com el Calipolis, un establiment caracteritzat per la seva especial vinculació amb les activitats socials, el segell Biosphere suposa una ajuda inestimable per millorar les seves pràctiques i portar la sostenibilitat al màxim de les seves possibilitats.

Articles relacionats