La Unió Europea marca el camí cap a a la sostenibilitat social del turisme amb la “Declaració de Palma”

31 d' octubre de 2023

Agenda

Rosa Ana Morillo, secretària d’Estat pel Turisme d’Espanya, dona la benvinguda a Hubert Martin Gambs, director general adjunt de Mercat Interior, Indústria i Emprenedoria de la Comissió Europea, abans de la reunió informal ministerial sobre turisme al Palau de Congressos de Mallorca, el 31 d’octubre / Miguel Toña

El passat octubre, els estats membres de la Unió Europea, reunits a Palma de Mallorca, van donar suport a una declaració conjunta per garantir que Europa avança cap a un nou model de turisme sostenible.

Aquesta aposta per crear un sector més ecològic, digital, inclusiu, resilient i amb capacitat de resposta per fer front als reptes futurs, busca contribuir a una major ocupació i garantir el benestar de tots els agents que hi participen, especialment de les poblacions locals.

Per fer-ho, el ministre de Turisme va recomanar un conjunt de línies d’actuació que busquen potenciar un turisme competitiu, modern, d’alta qualitat i sostenible.

Per començar, la declaració va posar èmfasi en el foment de models que es basin en la sostenibilitat social de les destinacions en les seves dimensions econòmica, social i mediambiental. S’aconseguirà aprofitant el poder de la digitalització per promoure la sostenibilitat i la competitivitat, i amb l’impuls de la posada en comú de dades turístiques a escala europea com a motor de creixement i innovació per a les PIME del sector.

A més a més, van comprometre’s a desenvolupar i reforçar les eines de la UE per compartir les millors pràctiques per al sector públic i les destinacions, juntament amb el sector privat i acadèmic. I a promoure el desenvolupament d’un turisme accessible i inclusiu per fomentar la igualtat d’oportunitats i l’accés per tots i totes.

D’altra banda, van posar especial èmfasi a promoure un ús eficient dels recursos i avançar cap a un consum i una producció sostenibles, fomentant les bones pràctiques en els productes i serveis turístics i buscant el seu encaix en el territori.

Per acabar, van voler ressaltar el turisme sostenible com a àrea estratègica clau reconeguda dins de l’Agenda europea 2030, motiu pel qual la UE es compromet a garantir la col·laboració activa amb les parts interessades del sector, amb especial atenció a les necessitats de les PIME en la nova economia digital i garantint la seva equitat en les relacions entre els proveïdors d’allotjaments turístics i les plataformes de les quals depenen.

Finalment, van voler insistir en la formació com a punt clau per al desenvolupament de l’ecosistema turístic amb el Pacte per les Capacitats de la UE, una eina que busca millorar l’educació de les professions turístiques i el seu atractiu, mitjançant programes de mobilitat transfrontereres.

Un compromís ferm per part dels estats membres

Per assolir el compliment d’aquestes línies d’actuació, els estats membres van signar la Declaració de Palma. I van insistir en la importància de fomentar la competitivitat de les empreses turístiques, especialment les de menor mida i les situades en les zones menys accessibles.

Per això, van assegurar que busquen fomentar la creació d’un entorn transfronterer propici per al desenvolupament d’iniciatives turístiques. Aquest enfocament integrat es veurà correspost per polítiques i accions que tinguin en compte la importància de l’ecosistema turístic.

Amb l’objectiu de promoure un turisme responsable i sostenible, es van comprometre a donar suport a la investigació, el coneixement i la innovació en el turisme; en un marc on les tecnologies i l’ús de les dades permetran millorar la qualitat, l’experiència i el valor afegit de la destinació.

En aquest sentit, van animar els agents turístics a situar el benestar dels residents locals al centre del desenvolupament turístic, aprofitant els seus actius culturals i naturals. Unes iniciatives que volen promoure mitjançant l’intercanvi de bones pràctiques de turisme sostenible a través de xarxes nacionals, regionals i locals.

Els estats membres donaran suport a pràctiques que mesurin la sostenibilitat del turisme en les seves dimensions econòmica, mediambiental i social i a l’establiment d’associacions locals i regionals per al desenvolupament de les capacitats de la mà d’obra del sector turístic.

Per dur a terme els compromisos de la Declaració de Palma, buscaran la col·laboració entre els estats membres celebrant reunions periòdiques de ministres de turisme i secretaris d’estat.

Rosa Ana Morillo, secretària d’Estat pel Turisme d’Espanya i Hubert Martin Gambs, director general adjunt de Mercat Interior, Indústria i Emprenedoria de la Comissió Europea, posen per a una fotografia oficial després de la sessió de la reunió informal ministerial sobre turisme al Palau de Congressos de Mallorca, el 31 d’octubre / Julio Muñoz