Temps d’Oci Viatges

Temps d’Oci Viatges

Agència de turisme emissor i receptiu (incoming), formada per un equip de viatgers especialitzats que dissenya i organitza propostes adaptades a les necessitats i al pressupost del client, sempre partint de criteris i valors de proximitat, especialització, coneixement, experiència i sostenibilitat.

Nom del projecte:
Temps d’Oci Viatges
Objectius de sostenibilitat:
De l’activitat desenvolupada per Temps d’Oci Viatges en destaca la creació i promoció de l’“Espai Quera: Llibres i Platillos”, projecte que ha permès la recuperació i reinvenció de la llibreria més antiga de Barcelona, localitzada en un espai emblemàtic de la ciutat. Tant en la definició de la nova activitat com en la selecció de proveïdors, s’han tingut en compte criteris de sostenibilitat, de promoció de la cultura i del patrimoni i d’inclusió social.

Temps d’Oci Viatges també ha realitzat una anàlisi profunda de l’activitat de l’agència de viatges, avaluant-la segons criteris de sostenibilitat, amb l’objectiu d’establir un pla de millora a curt, mitjà i llarg termini.
Any d’adhesió:
2019
Adreça de l’entitat:
Carrer Provença, 212 08036 Barcelona
Barri/municipi d’actuació:
Eixample i Ciutat Vella, Barcelona
Localització: