Museu Nacional d’Art de Catalunya

Museu Nacional d’Art de Catalunya

Fundat l’any 1934 com a Museu d’Art de Catalunya, el Museu Nacional és un organisme de titularitat pública. La col·lecció s’expandeix al llarg de deu segles i comprèn uns conjunts únics d’art romànic i gòtic, obres mestres del Renaixement i del Barroc, els gabinets numismàtic i de dibuixos i gravats, una destacada col·lecció fotogràfica, i un fons notable d’art modern que abraça des del Modernisme fins als anys setanta del segle xx.

Nom del projecte:
Museu Nacional d’Art de Catalunya
Objectius de sostenibilitat:
Des de fa deu anys, el Museu ha apostat per treballar amb el màxim respecte envers el medi ambient. Els protocols mediambientals i de gestió energètica de les certificacions ISO 14001, EMAS i ISO 50001 permeten estalvis del 5% i el 40 % en el consum d’energies, la gestió eficient de residus i contribuir a la sensibilització de la societat per un medi ambient més sostenible.
Any d’adhesió:
2019
Adreça de l’entitat:
Palau Nacional, parc de Montjuïc 08038 Barcelona
Barri/municipi d’actuació:
Montjuïc, Barcelona
Localització: