Inout Hostel

Inout Hostel

Inout Hostel és un centre especial de treball d’hoteleria i restauració impulsat per Icària Iniciatives Socials. Situat a Barcelona, ofereix més de 250 llits en règim d’habitacions compartides de quatre, sis, deu i catorze persones. INOUT HOSTEL és el primer servei d’hoteleria d’Europa en què el 90 % de la plantilla està format per treballadors amb discapacitat, majoritàriament intel·lectual.

Nom del projecte:
Inout Hostel
Objectius de sostenibilitat:
Conscients de la importància de mantenir un desenvolupament de turisme sostenible, Inout Hostel desenvolupa la seva activitat alineada amb el objectius de desenvolupament sostenible de l’ONU. A més, l’equip rep accions formatives i de conscienciació dirigides a promoure bones pràctiques en la direcció dels objectius que formula l’Organització Mundial del Turisme.
Any d’adhesió:
2019
Adreça de l’entitat:
Carrer Major del Rectoret, 2 08017 Barcelona
Barri/municipi d’actuació:
Sarrià – Sant Gervasi / Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes
Localització: