Feel by Doing

Feel by Doing

Feel by Doing ofereix experiències i activitats a Catalunya, per tal de fomentar un turisme de proximitat responsable amb la comunitat i la cultura locals, i sostenible amb el medi ambient i el territori.

Promociona i visibilitza projectes locals ja existents, ajudant-los en la comunicació i en la comercialització dels seus productes i serveis. També col·labora amb petites empreses, projectes locals, fundacions, etc., amb els quals crea noves activitats d’oci per tal de presentar una oferta diferent i atractiva.

Nom del projecte:
Feel by Doing
Objectius de sostenibilitat:
En la mateixa línia que el seu propi model de negoci, l’aplicació de la sostenibilitat es treballa diàriament i és present en totes aquelles accions que ofereix Feel by Doing. Al llarg d’aquest últim any, s’han fet millores en la organització operativa de l’empresa, s’ha ampliat notablement l’oferta i s’ha establert una comunicació molt enfocada a transmetre els valors que vertebren l’activitat empresarial, molt lligats a la pràctica d’un turisme més responsable i sostenible al territori.
Any d’adhesió:
2019
Adreça de l’entitat:
Carrer Luis Antúnez, 6 08006 Barcelona
Barri/municipi d’actuació:
Catalunya
Localització: