Barcelona Special Traveler

Barcelona Special Traveler

Barcelona Special Traveler és la primera agència de viatges especialitzada en persones amb discapacitat de qualsevol tipus (física, sensorial, cognitiva…) o amb problemes de mobilitat reduïda (gent gran, lesionats…) a la ciutat de Barcelona. Unifiquen i coordinen en un únic interlocutor tot el que un turista amb necessitats especials pot necessitar a la nostra ciutat: allotjaments i transports adaptats i accessibles, serveis assistencials, lloguer de material ortopèdic, entre altres recursos.

Nom del projecte:
Barcelona Special Traveler
Objectius de sostenibilitat:
El principal objectiu de Barcelona Special Traveler és oferir un turisme de qualitat que sigui accessible i inclusiu. Totes les persones tenen dret a gaudir en condicions d’igualtat d’una activitat de lleure; per aquest motiu, Barcelona Special Traveler treballa activament per a l’eliminació de les barreres arquitectòniques i per a la millora de l’accessibilitat.
Any d’adhesió:
2019
Adreça de l’entitat:
Carrer de les Escoles Pies, 28, baixos 08017 Barcelona
Barri/municipi d’actuació:
Tres Torres, Barcelona
Localització: